Osobni podaci    Adresa prebivališta / boravišta    Obrazovanje i osposobljavanje    Prilozi

    Molimo Vas uslikajte tražene dokumente te ih prenesite u obliku slike (.jpg, .jpeg, .png, .pdf). Napomena: Veličina dokumenta ne smije zauzimati više od 5 MB

    Preuzmite suglasnost kojom se prihvaća pristupanje pregledu, ispitivanju, i provjeri kandidata za vojnog pilota u svrhu odabira za školovanje za vojnog pilota u PDF formatu.