FAQ

Najčešća postavljena pitanja.

Mogu li imati plombu ako želim biti vojni pilot?

Nekada piloti nisu smjeli imati plombe zbog loše kvalitete plombi u koje bi mogao ulaziti zrak te bi zbog razlike tlakova prilikom promjene visine piloti osjećali jaku bol, a znala bi se događati i prsnuća plombi i zuba što je nepoželjno u letu. Danas to nije slučaj i piloti mogu imati plombe, ali prije liječničkog pregleda kandidati za kadete trbaju imati popravljene zube koji su ili su bili pokvareni. Kadeti imaju pravo na korištenje vojnog stomatologa u vojarnama.

Mogu li postati vojni pilot ako sam laserski skinuo dioptriju?

Možeš, ali samo u slučaju ako je od laserske operacije dioptrije do liječničkog pregleda prošlo više od 6 mjeseci. U svim drugim slučajevima nije moguće proći liječnički pregled.

Što ako kandidat za kadeta-pilota ima dvostruko državljanstvo?

Možeš zadržati oba državljanstva, bitno je da je jedno od njih državljanstvo Republike Hrvatske.

Smijem li imati tetovaže ako želim biti vojni pilot?

Da, ali ne na vidljivim mjestima po tijelu.

Mogu li postati vojni pilot ako sam skrivio prometnu nesreću?

Za prijem u službu potrebno je dostaviti potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Koja je cijena liječničkog pregleda?

Troškove liječničkog pregleda snosi MORH.

Koliko se plaća školarina?

Školarina je besplatna, osim u slučaju ponovnog upisa predmeta kada kadeti-piloti sami snose troškove ponovno upisanih predmeta.

Smiju li kadeti-piloti biti smješteni u studentskom domu?

Ne, kadeti-piloti su smješteni zajedno sa svim ostalim kadetima Hrvatske vojske na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr Franjo Tuđman“, Ilica 256b, u Zagrebu.

Imaju li kadeti-piloti „povlaštena“ prava na Fakultetu prometnih znanosti?

Ne, kadeti imaju jednaka studentska prava na fakultetu kao i svi drugi studenti.

Koliko iznosi stipendija kadeta-pilota?

1. godina – 150 eur, 2. godina – 200 eur, 3. godina – 250 eur, 4. godina – 300 eur i 5. godina – 400 eur.

Mogu li koristiti studentsku menzu?

Naravno. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske će svaki mjesec kadetima-pilotima na tekući račun banke, na koji primaju i stipendiju, uplatiti i 100% potrošenog novca sa studentske iskaznice (x-ice), tako da je kadetima-pilotima prehrana uvijek besplatna.

Mogu li se baviti sportom u nekom od sportskih klubova u Zagrebu?

Da. Poželjno je i potrebno baviti se sportom i kadetima-pilotima se to omogućuje ukoliko sport ne utječe na njihove akademske i vojne obaveze.

Imaju li kadeti-piloti osiguranu liječničku ili stomatološku skrb ili su prepušteni obiteljskom liječniku?

Kadetima-pilotima, kao i vojnim pilotima je osigurana i liječnička i stomatološka skrb. Kadeti-piloti imaju pravo prebaciti zdravstveni karton kod vojnih liječnika i stomatologa. Za vrijeme školovanja u Zagrebu, vojni liječnik i stomatolog se nalazi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, a za vrijeme školovanja u Zemuniku Donjem, vojni liječnik i stomatolog se nalazi u vojarni “Pukovnik Mirko Živković”.

Imamo li dopunsko zdravstveno osiguranje za vrijeme školovanja i/ili službe?

Svi kadeti-piloti i vojni piloti imaju i dopunsko zdravstveno osiguranje.

Mogu li vikendom posjetiti svoju obitelj?

Kadeti-piloti imaju svaki vikend slobodan, osim ako nisu angažirani na nekim od zadaća (dva do tri puta po semestru). Kadeti-piloti imaju pravo i na povrat novca za dvije povratne karte od mjesta prebivališta do Zagreba/Zadra, te imaju besplatan javni prijevoz u Zagrebu.

Zadržavam li sva prava iz Ugovora o kadetskoj službi ukoliko produljim školovanje za godinu dana iz objektivnih razloga (bolest ili ozljeda nastala u izravnoj vezi sa školovanjem)?

Ukoliko kadet-pilot produlji školovanje za godinu dana iz objektivnih razloga (bolest ili ozljeda nastala u izravnoj vezi sa školovanjem) zadržava sva prava iz Ugovora o kadetskoj službi u toj godini. U slučaju produljenja školovanja iz subjektivnih razloga (ne ispunjavanje programa studiranja na fakultetu ili vojne obuke za kadete i časnike) kadet-pilot ne ostvaruje pravo na mjesečnu stipendiju i participaciju u troškovima studija za akademsku godinu koju ponavlja, ali zadržava ostala prava iz ovog Ugovora.

Mogu li ponavljati akademsku godinu bilo kada za vrijeme studija?
Kadet-pilot može ponavljati akademsku godinu samo tijekom preddiplomskog studija.
Mogu li raskinuti Ugovor o kadetskoj službi iz subjektivnih razloga?

Ugovor o kadetskoj službi se može raskinuti iz objektivnih i subjektivnih razloga. U slučaju raskida Ugovora iz subjektivnih razloga, kadet-pilot je obvezan nadoknaditi troškove školovanja.

Koji su to subjektivni razlozi za prekid Ugovora o kadetskoj službi, odnosno u kojem slučaju Ministarstvo obrane raskida Ugovor s kadetom-pilotom?
Ministarstvo obrane će raskinuti Ugovor s kadetom:
– ako je kadetu-pilotu izrečena stegovna kazna raskida ugovora o izobrazbi, odnosno stručnom osposobljavanju
– ako su kadetu-pilotu izrečene tri stegovne mjere u jednoj akademskoj godini
– ako kadet-pilot ne ispuni svoje obveze vezane za studiranje ili kadetsku službu
– ako kadet-pilot prekine školovanje
– u slučaju ne stupanja u djelatnu vojnu službu po završetku školovanja.
Ako iz objektivnih okolnosti ne mogu nastaviti školovanje, primjerice ne ispunjavam zdravstvene, psihičke i tjelesne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu, nadoknađujem li sve troškove nastale za vrijeme školovanja?

Ako tijekom školovanja nastupe objektivne okolnosti zbog kojih kadet-pilot ne može ispuniti zdravstvene, psihičke i tjelesne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu, Ugovor o kadetskoj službi se raskida bez obveze naknade troškova školovanja.

Ako iz objektivnih razloga ne mogu nastaviti školovanje za vojnog pilota, mogu li ostati u vojnoj službi bez nadoknađivanja troškova za vrijeme školovanja?
Ako kadet-pilot prekine školovanje iz objektivnih razloga, a u okviru programa obuke za kadete-pilote je stekao temeljna vojna znanja i vještine u skladu s programom dragovoljnog vojnog osposobljavanja, može sklopiti ugovor o vojničkoj službi u trajanju od tri godine.
Mogu li sam birati u kojem gradu ću raditi nakon što diplomiram i postanem vojni pilot i časnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva?

Eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva nalaze se u krilima i na letjelištima koja su smještena u blizini Zagreba, Zadra i Splita. U načelu vojni piloti ne biraju u kojem će gradu raditi jer to ovisi o tipu zrakolova na kojem lete, ali mogu izraziti želju u kojoj eskadrili žele raditi ovisno o tipu letjelice za koji su osposobljeni.

Koliku plaću imaju vojni piloti?

Osnovna početna plaća vojnog pilota u činu poručnika (prvi časnički čin) je oko 1.800,00 eur. Usavršavanjem i radom u bilo kojoj eskadrili vojnom pilotu se s vremenom plaća povećava ovisno o razini osposobljenja, dodatnim osposobljenjima, napredovanjem u činu i godinama službe.

Koliko dana godišnjeg imam kao vojni pilot?

Vojni piloti ostvaruju do 30 radnih dana (6 punih tjedana) godišnjeg odmora sukladno valjanim propisima i zakonima.

Imam li pravo na službeni stan nakon završetka fakulteta?

Vojni piloti imaju pravo ili na stambeno zbrinjavanje (dodjelu službenog stana koja ovisi o dostupnosti stanova u gradu u kojem vojni pilot živi, a koji je najbliži mjestu službe) ili naknadu za stanovanje sukladno Pravilniku o stanovanju u visini od 480,00 eur.

Moram li sudjelovati u mirovnim operacijama?

Pripadnici OSRH pa tako i vojni piloti sudjeluju u mirovnim operacijama, a upućivanje ovisi o specifičnosti, potrebama i radnom mjestu na kojem se djelatnik nalazi.

Koliko često kadeti-piloti i vojni piloti prolaze liječnički pregled?

Vojni piloti prolaze redovni liječnički pregled jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Što ako izgubim liječnički kriterij tijekom službe?

U slučaju gubitka liječničkog kriterija vojni pilot uvijek može ostati raditi u službi i obavljati druge dužnosti i administrativne poslove vezane uz letenje što se iznimno cijeni zbog njegovog letačkog iskustva i donošenja važnih odluka na operativnoj ili strateškoj razini (u Zapovjedništvu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ili Glavnom Stožeru Oružanih snaga Republike Hrvatske), ali ne može nastaviti karijeru u kabini zrakoplova.

Koliko sam obavezan ostati u djelatnoj vojnoj službi nakon završetka studija za vojnog pilota?

Kadet-pilot se obvezuje nakon završenog školovanja ostati u djelatnoj vojnoj službi u dvostrukom vremenu trajanja školovanja. U slučaju ranijeg raskida Ugovora o kadetskoj službi, kadet-pilot je obvezan nadoknaditi troškove školovanja razmjerno neispunjenom dijelu obveze.