Ugovorne obveze

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i kandidat koji je zadovoljio sve uvjete prijave, zadovoljio na psihologijskom ispitivanju, provjeri tjelesne spremnosti i liječničkom pregledu te uspješno završio selekcijsko letenje i predselekcijski kamp potpisuju Ugovor o kadetskoj službi kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze Ministarstva obrane Republike Hrvatske i kadeta-pilota na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (3 + 2) Aeronautika – modul vojni pilot na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Ugovorom se utvrđuju:

OBVEZE KADETA

 • kroz redovito školovanje završiti preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u trajanju od deset semestara na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“
 • ispunjavati program studiranja u skladu s pravilima kojima se uređuje studiranje na sveučilišnom studijskom programu uz obvezu završetka studija u maksimalnom roku od 6 godina
 • redovno pohađati, uspješno savladavati i završiti program vojne obuke za kadete i program osposobljavanja za časnike
 • po pozivu Ministarstva obrane pristupati redovitim i izvanrednim zdravstvenim pregledima
 • odazvati se na testiranje za prisutnost na droge na zahtjev ovlaštene službene osobe vojne policije
 • pridržavati se propisa o studiranju i kadetskoj službi i ostalih propisa o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

UKRATKO: Kadet je obvezan ispunjavati studentske obveze prema sveučilišnom studijskom programu i pravilima studiranja te ispunjavati kadetske obveze i stjecati temeljna znanja i vještine prema programu obuke za kadete i programu osposobljavanja za časnike i pravilima kadetske službe.

OBVEZE MINISTARSTVA OBRANE

 • mjesečnu stipendiju
 • osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, ako nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
 • obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
 • smještaj u vojnim lokacijama
 • prehranu
 • vojnu odoru
 • mjesni prijevoz u mjestu školovanja
 • refundaciju troškova prijevoza za dva putovanja godišnje iz mjesta školovanja u mjesto
  prebivališta i obratno prema cijeni autobusne ili željezničke karte
 • studentsku iskaznicu (X-icu)
 • obvezne udžbenike i pisaći pribor
 • sportsku opremu jedanput na godinu
 • korištenje sportskih terena u vojnim lokacijama
 • osposobljavanje kadeta za upravljanje vozilima B kategorije
 • troškove izrade i obrane završnog rada
 • iznos upisnine i iznos participacije u troškovima studija.