Proces upisa

Uvjeti upisa

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta-pilota temeljem psihologijskog ispitivanja, tjelesne spremnosti i liječničkih pregleda
 • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija
 • ZA 3. RAZREDE: najmanje navršenih 16 godina u kalendarskoj godini u kojoj se primaju za stipendiranje
 • ZA 4. RAZREDE: najviše navršenih 22 godine u kalendarskoj godini u kojoj se prima u kadetsku službu
 • ZA 4. RAZREDE: u procesu prijave za polaganje ispita državne mature, na stranici www.postani-student.hr na listu prioriteta potrebno je odabrati Fakultet prometnih znanosti (FPZ), smjer Aeronautika, modul – vojni pilot i prijaviti tražene predmete po kojima se formira rang-lista: matematika A razina, a hrvatski i engleski jezik B razina na državnoj maturi

 

Potrebni dokumenti za prijavu

 • popunjeni obrazac prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rodnog lista
 • potvrda o pohađanju trećeg ili četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o završetku srednje četverogodišnje škole
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci.

1. Prijava

Prijava na Javni natječaj se podnosi u propisanom zakonskom roku na tri načina:

 1. online, popunjavajući našu web prijavu klikom na PRIHVATI IZAZOV,
 2. poštom, slanjem potrebne navedene dokumentacije na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman”, Ilica 256b, 10000 Zagreb,
 3. osobno, sa svom potrebnom navedenom dokumentacijom u našu službu koja se bavi odabirom kandidata: Središnjica za upravljanje osobljem koja se nalazi u Zagrebu (Črnomerec), u vojarni Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, na adresi Ilica 256b.

Svi učenici 4. razreda srednjih škola, kako stipendisti, tako i novi kandidati, zainteresirani za poziv vojnog pilota obavezno moraju pravovremeno izabrati studij aeronautike – modul vojni pilot Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na stranici www.postani-student.hr, a potom se i prijaviti na tekući Javni natječaj za 4. razrede srednjih škola za prijam u kadetsku službu Ministarstva obrane Republike Hrvatske objavljen u Narodnim novinama, na web stranici Ministarstva obrane Republike Hrvatske (www.morh.hr), na ovoj web stranici (www.vojnipilot.hr) te u časopisu Hrvatski vojnik, dnevnim novinama te službenim kanalima društvenih mreža Ministarstva obrane Republike Hrvatske (okvirno vrijeme natječaja je ožujak-travanj).

Ministarstvo obrane pozvat će zainteresirane kandidate/kinje – učenike 3. i 4. razreda srednje škole na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti psihološke, zdravstvene, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) i posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za vojne pilote, u trajanju od 5 do 7 tjedana, tijekom srpnja i kolovoza tekuće godine.
Kandidati/kinje – učenici 3. razreda srednje škole, koji će zadovoljiti kriterije odabirnog postupka odnosno kriterije selekcijskog letenja, moći će, po želji, s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske potpisati ugovor o stipendiranju, temeljem kojeg će primati stipendiju tijekom 4. razreda srednje škole.

2. PSIHOLOGIJSKA ISPITIVANJA

Nakon prijave svaki kandidat, koji je poslao traženu dokumentaciju i zadovoljio inicijalne uvjere prijave, prolazi kroz proces pismenog inicijalnog psihologijskog ispitivanja koje se provodi u vojarni Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu, Ilica 256b, krajem travnja.*

*Napomena: Moguće je dodavanje i drugih lokacija, ovisno o broju prijavljenih kandidata, sukladno epidemiološkim mjerama Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske o čemu ćemo vas obavijestiti na službenim stranicama Ministarstva obrane Republike Hrvatske, ali i individualno, sve prijavljene kandidate koji su zadovoljili administrativnu selekciju, elektroničkom poštom, nakon zatvaranja natječaja. 

3. PROVJERA TJELESNE SPREMNOSTI

32/Kandidati moraju zadovoljiti i provjeru tjelesne sposobnosti. Ova provjera se, također, provodi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, Zagreb, Ilica 256b, isti dan nakon psihologijskog ispitivanja (dakle, kraj travnja).*

*Napomena: Sukladno epidemiološkim mjerama Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske u 2021. godini, provjera tjelesne spremnosti će se održati neposredno prije početka selekcijskog letenja u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem za sve kandidate koji su zadovoljili kriterije psihologijskog ispitivanja i liječničkog pregleda.

Zahtijevane norme su prikazane u tablici (za kandidate dobne starosti do 18 godina i kandidate od 18-21 godinu):

Sklekovi (do 18/od 18-21)1

Pregibi (do 18/od 18-21) 2

Trčanje 3200 m (do 18/od 18-21)3
M Ž M Ž M Ž
20/35 2/13 33/46 33/46 18:06/16:36 21:24/19:42

1 Broj sklekova u 2 minute
2 Broj pregiba u 2 minute
3 Vrijeme trčanja (3200 m) 

 

4. LIJEČNIČKI PREGLED

Kandidati koji su zadovoljili psihologijska ispitivanja i provjere tjelesne spremnosti, dobivaju poziv na liječnički pregled koji se provodi u Zavodu zrakoplovne medicine, KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb, tijekom svibnja.*

Kandidati za kadete-pilote su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (Narodne novine, 2014/44) kategorizirani u kategoriju A zdravstvene sposobnosti (članak 27.) i moraju zadovoljiti sve propisane zdravstvene kriterije.

Obuhvat zdravstvenog pregleda i zdravstveni zahtjevi kategorije A definirani su navedenim Pravilnikom i to u prilogu 1. “Metodologijska uputa za provedbu zdravstvenih pregleda”, u dijelu 3. “Sadržaj, način i obuhvat zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja” te u prilogu 6. “Zdravstveni standardi za dužnosti zrakoplovnog osoblja”, dijelu 1. “Zdravstveni zahtjevi kategorije A i B”.

*NAPOMENA: Sukladno epidemiološkim mjerama Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske u 2021. godini, svi kandidati koji su zadovoljili kriterij psihologijskog ispitivanja, pristupaju liječničkom pregledu koji će se održavati u Splitu, a kojeg će provoditi medicinski djelatnici Zavoda zrakoplovne medicine u prostorima Zavoda pomorske medicine. Zdravstveni pregled pojedinog kandidata trajat će dva dana. Kandidati će na vrijeme dobiti svoje termine liječničkog pregleda individualno putem elektroničke pošte.

 

5. SELEKCIJSKO LETENJE

Kandidati koji su prošli sve prethodne korake, pristupaju selekcijskom letenju na zrakoplovu tipa ZLIN-242L koje se provodi u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku Donjem pokraj Zadra, tijekom ljetnih mjeseci (srpanj-kolovoz) u okvirnom trajanju od mjesec dana.*

*NAPOMENA: Ovisno o meteorološkim uvjetima, selekcijsko letenje može trajati od 5 do 7 tjedana.

 

6. PREDSELEKCIJSKI KAMP

Tijekom rujna kandidati za kadete-pilote prolaze predselekcijski kamp na kojem se prvi puta susreću s vojnim pozivom i Kadetskom službom gdje počinju stjecati temeljna vojna znanja i vještine. Kamp se provodi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu, Ilica 256b.

7. UPIS NA FAKULTET

Nakon što kandidati za kadete-pilote uspješno završe predselekcijski kamp, ako su zadovoljili i sve akademske uvjete za upis, tijekom rujna i listopada se upisuju na izabrani Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Vukelićeva 4, 10000 Zagreb.

NAPOMENA: Osim pismene provjere znanja engleskog jezika, biti upućeni i na usmenu provjeru koje se provodi prije upisa na studij, prema prijavama kandidata i o vlastitom trošku, a prema rasporedu termina koje objavljuje Fakultet.

Usmenu provjeru engleskog jezika provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata.

Sve dodatne informacije se nalaze na stranicama Fakulteta prometnih znanosti ovdje: (https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/preddiplomski-studij)