Proces upisa

Uvjeti upisa

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta-pilota temeljem psihologijskog ispitivanja, tjelesne spremnosti i liječničkih pregleda
 • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija
 • ZA 3. RAZREDE: najmanje navršenih 16 godina u kalendarskoj godini u kojoj se primaju za stipendiranje
 • ZA 4. RAZREDE: najviše navršenih 22 godine u kalendarskoj godini u kojoj se prima u kadetsku službu
 • ZA 4. RAZREDE: u procesu prijave za polaganje ispita državne mature, na stranici www.postani-student.hr na listu prioriteta potrebno je odabrati Fakultet prometnih znanosti (FPZ), smjer Aeronautika, modul – vojni pilot i prijaviti tražene predmete po kojima se formira rang-lista: matematika A razina, a hrvatski i engleski jezik B razina na državnoj maturi

Potrebni dokumenti za prijavu

 • popunjeni obrazac prijave ili zamolba sa životopisom, adresom i brojem telefona ili mobitela
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci (poveznica na postupak izdavanja uvjerenja).

1. Prijava

Prijava na Javni natječaj se podnosi u propisanom zakonskom roku na tri načina:

 1. elektronički, popunjavajući našu web prijavu klikom na PRIHVATI IZAZOV,
 2. poštom, slanjem potrebne navedene dokumentacije na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman”, Ilica 256b, 10000 Zagreb,
 3. osobno, sa svom potrebnom navedenom dokumentacijom u našu službu koja se bavi odabirom kandidata: Središnjica za upravljanje osobljem koja se nalazi u Zagrebu (Črnomerec), u vojarni Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, na adresi Ilica 256b.

Svi učenici 4. razreda srednjih škola, kako stipendisti, tako i novi kandidati, zainteresirani za poziv vojnog pilota obavezno moraju pravovremeno izabrati studij Aeronautike, modul vojni pilot Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, a potom se i prijaviti na tekući Javni natječaj za prijam u kadetsku službu Ministarstva obrane Republike Hrvatske objavljen u Narodnim novinama, na mrežnoj stranici Ministarstva obrane Republike Hrvatske (www.morh.hr), na ovoj mrežnoj stranici (www.vojnipilot.hr), u časopisu Hrvatski vojnik, dnevnim novinama te službenim kanalima društvenih mreža Ministarstva obrane Republike Hrvatske (okvirno vrijeme natječaja je ožujak-travanj).

Ministarstvo obrane će pozvati zainteresirane kandidatkinje i kandidate – učenike 3. i 4. razreda srednje škole na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidatkinje i kandidati za kadete – vojne pilote moraju zadovoljiti psihološke, zdravstvene, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) kao i posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za kadete – vojne pilote, u trajanju od 5 do 7 tjedana, tijekom srpnja i kolovoza tekuće godine.
Kandidatkinje i kandidati – učenici 3. razreda srednje škole, koji zadovoljavaju kriterije odabirnog postupka, odnosno kriterije selekcijskog letenja, moći će, po želji, s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske potpisati ugovor o stipendiranju, temeljem kojeg će primati stipendiju tijekom 4. razreda srednje škole.

2. PRETHODNI ZDRAVSTVENI PREGLED I PSIHOLOGIJSKO ISPITIVANJE

Nakon prijave svaki kandidat za kadeta – vojnog pilota, koji je poslao traženu dokumentaciju i zadovoljio inicijalne uvjete prijave, prolazi kroz proces prethodnog zdravstvenog pregleda i pisanog inicijalnog psihologijskog ispitivanja koje se provodi u vojarni Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu, Ilica 256b, tijekom travnja.*

Ukoliko kandidati za kadete – vojne pilote ne borave na lokaciji prethodnog zdravstvenog ispitavanja i psihologijskog ispitivanja, preporučamo dolazak na lokaciju dan ranije i noćenje kako bi rezultati ispitivanja bili što vjerodostojniji. Kandidati koji nemaju osiguran privatni smještaj, Ministarsvo obrane će osigurati smještaj za noćenje tijekom svih ispitivanja odabirnog postupka.

*Napomena: Moguće je dodavanje i drugih lokacija, ovisno o broju prijavljenih kandidata za kadete – vojne pilote o čemu ćemo individualno nakon zatvaranja natječaja elektroničkom poštom obavijestiti sve prijavljene kandidate za kadete – vojne pilote koji su zadovoljili administrativnu selekciju.

3. LIJEČNIČKI PREGLED

Kandidati za kadete – vojne pilote koji su zadovoljili prethodni zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje dobivaju poziv na liječnički pregled koji se provodi u Zavodu zrakoplovne medicine, KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb, tijekom travnja/svibnja.*

Kandidati za kadete – vojne pilote su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (Narodne novine, 2014/44) kategorizirani u kategoriju A zdravstvene sposobnosti (članak 27.) i moraju zadovoljiti sve propisane zdravstvene kriterije.

Obuhvat liječničkog pregleda i zdravstveni zahtjevi kategorije A definirani su navedenim Pravilnikom i to u prilogu 1. “Metodologijska uputa za provedbu zdravstvenih pregleda”, u dijelu 3. “Sadržaj, način i obuhvat zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja” te u prilogu 6. “Zdravstveni standardi za dužnosti zrakoplovnog osoblja”, dijelu 1. “Zdravstveni zahtjevi kategorije A i B”.

*NAPOMENA: Liječnički pregled pojedinog kandidata za kadeta – vojnog pilota trajat će dva dana. Kandidati za kadete – vojne pilote će individualno i na vrijeme dobiti svoje termine liječničkog pregleda putem elektroničke pošte.

4. PROVJERA TJELESNE SPREMNOSTI

Kandidati za kadete – vojne pilote moraju zadovoljiti i provjeru tjelesne sposobnosti. Provjera tjelesne spremnosti se održava neposredno prije početka selekcijskog letenja u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem.

Zahtijevane norme su prikazane u tablici (za kandidate za kadete – vojne pilote dobne starosti do 18 godina i kandidate za kadete – vojne pilote od 18-21 godinu):

Sklekovi (do 18/od 18-21)1

Pregibi (do 18/od 18-21) 2

Trčanje 3200 m (do 18/od 18-21)3
M Ž M Ž M Ž
20/35 2/13 33/46 33/46 18:06/16:36 21:24/19:42

1 Broj sklekova u 2 minute
2 Broj pregiba u 2 minute
3 Vrijeme trčanja (3200 m) 

 

5. SELEKCIJSKO LETENJE

Kandidati za kadete – vojne pilote koji su prošli sve prethodne korake, pristupaju selekcijskom letenju na zrakoplovu tipa ZLIN-242L koje se provodi u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku Donjem pokraj Zadra, tijekom ljetnih mjeseci (srpanj-kolovoz) u okvirnom trajanju od mjesec dana.*

*NAPOMENA: Ovisno o meteorološkim uvjetima, selekcijsko letenje može trajati od 5 do 7 tjedana.

 

6. PREDSELEKCIJSKI KAMP

Tijekom rujna kandidati za kadete – vojne pilote prolaze predselekcijski kamp na kojem se prvi puta susreću s vojnim pozivom i Kadetskom službom gdje počinju stjecati temeljna vojna znanja i vještine. Kamp se provodi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu, Ilica 256b.

7. UPIS NA FAKULTET

Nakon što kandidati za kadete – vojne pilote uspješno završe predselekcijski kamp, ako su zadovoljili i sve akademske uvjete za upis, tijekom rujna i listopada* se upisuju na izabrani Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Vukelićeva 4, 10000 Zagreb.

*NAPOMENA: Osim pismene provjere znanja engleskog jezika, biti upućeni i na usmenu provjeru koje se provodi prije upisa na studij, prema prijavama kandidata i o vlastitom trošku, a prema rasporedu termina koje objavljuje Fakultet (svibanj – lipanj). Usmenu provjeru engleskog jezika provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata.

Sve dodatne informacije se nalaze na stranicama Fakulteta prometnih znanosti ovdje: (https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/preddiplomski-studij)