Proces upisa

Uvjeti prijave

  • državljanstvo Republike Hrvatske
  • ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta-pilota temeljem psihologijskog ispitivanja, tjelesne spremnosti i liječničkih pregleda
  • zadovoljavanje sigurnosnih kriterija
  • ZA 3. RAZREDE: najmanje navršenih 16 godina u kalendarskoj godini u kojoj se primaju za stipendiranje
  • ZA 4. RAZREDE: najviše navršenih 22 godine u kalendarskoj godini u kojoj se prima u kadetsku službu
  • ZA 4. RAZREDE: u procesu prijave za polaganje ispita državne mature, na stranici www.postani-student.hr na listu prioriteta potrebno je odabrati Fakultet prometnih znanosti (FPZ), smjer Aeronautika, modul – vojni pilot i prijaviti tražene predmete po kojima se formira rang-lista: matematika A razina, a hrvatski i engleski jezik B razina na državnoj maturi

 

Potrebni dokumenti

  • popunjeni obrazac prijave,
  • preslika osobne iskaznice i rodnog lista,
  • preslika svjedodžbe trećeg ili četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o pohađanju škole,
  • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci.

1. Prijava

Prijava na Javni natječaj se podnosi u propisanom zakonskom roku na tri načina:

– online, popunjavajući našu web prijavu klikom na PRIHVATI IZAZOV,

– poštom, slanjem potrebne navedene dokumentacije na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman”, Ilica 256b, 10000 Zagreb,

– osobno, sa svom potrebnom navedenom dokumentacijom u našu službu koja se bavi odabirom kandidata: Središnjica za upravljanje osobljem koja se nalazi u Zagrebu (Črnomerec), u vojarni Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ na adresi Ilica 256b.

Ministarstvo obrane pozvat će zainteresirane kandidate/kinje – učenike 3. razreda srednje škole na odabirni postupak.

U odabirnom postupku kandidati/kinje – učenici 3. razreda moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 13/14, 134/15 i 138/15) i posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za vojne pilote, u trajanju od 5 tjedana, tijekom srpnja i kolovoza 2020.

Kandidati/kinje – učenici 3. razreda srednje škole koji će zadovoljiti kriterije odabirnog postupka odnosno kriterije selekcijskog letenja, moći će, po želji, s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske potpisati ugovor o stipendiranju, temeljem kojeg će primati stipendiju tijekom 4. razreda srednje škole.

Svi učenici 4. razreda srednjih škola, kako stipendisti, tako i novi kandidati, zainteresirani za poziv vojnog pilota obavezno moraju pravovremeno izabrati studij aeronautike – modul vojni pilot Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na stranici www.postani-student.hr, a potom se i prijaviti na tekući Javni natječaj za 4. razrede srednjih škola za prijam u kadetsku službu Ministarstva obrane Republike Hrvatske koji će uskoro biti objavljen i na našim stranicama, kao i u Narodnim novinama, web stranici Ministarstva obrane Republike Hrvatske (www.morh.hr) te u časopisu Hrvatski vojnik i dnevnim novinama Jutarnji list (okvirno vrijeme natječaja je ožujak-travanj).

2. PSIHOLOGIJSKA ISPITIVANJA

Nakon prijave svaki kandidat, koji je poslao traženu dokumentaciju i zadovoljio inicijalne uvjere prijave, prolazi kroz proces pismenog inicijalnog psihologijskog ispitivanja koje se provodi u vojarni Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ u Zagrebu, Ilica 256b, krajem travnja.

3. PROVJERA TJELESNE SPREMNOSTI

Kandidati moraju zadovoljiti i provjeru tjelesne sposobnosti. Ova provjera se, također, provodi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman”, Zagreb, Ilica 256b, isti dan nakon psihologijskog ispitivanja (dakle, kraj travnja). Zahtijevane norme su prikazane u tablici:

Sklekovi 1 Pregibi 2 Trčanje 3200 m 3
M Ž M Ž M Ž
35 13 46 46 16:36 19:42

1 Broj sklekova u 2 minute
2 Broj pregiba u 2 minute
3 Vrijeme trčanja (3200 m)

4. LIJEČNIČKI PREGLED

Kandidati koji su zadovoljili psihologijska ispitivanja i provjere tjelesne spremnosti, dobivaju poziv na liječnički pregled koji se provodi u Zavodu zrakoplovne medicine, KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb, tijekom svibnja.

Kandidati za kadete-pilote su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (Narodne novine, 2014/44) kategorizirani u kategoriju A zdravstvene sposobnosti (članak 27.) i moraju zadovoljiti sve propisane zdravstvene kriterije.

Obuhvat zdravstvenog pregleda i zdravstveni zahtjevi kategorije A  definirani  su navedenim Pravilnikom i to u dijelu Metodologijske upute za provedbu zdravstvenih pregleda (u dijelu Sadržaj, način i obuhvat zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja te u dijelu Zdravstveni zahtjevi kategorije A i B.)

5. SELEKCIJSKO LETENJE

Kandidati koji su prošli sve prethodne korake, pristupaju selekcijskom letenju na zrakoplovu tipa ZLIN-242L koje se provodi u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku Donjem pokraj Zadra, tijekom ljetnih mjeseci (srpanj-kolovoz) u okvirnom trajanju od mjesec dana.

6. PREDSELEKCIJSKI KAMP

Tijekom rujna kandidati za kadete-pilote prolaze predselekcijski kamp na kojem se prvi puta susreću s vojnim pozivom i Kadetskom službom gdje počinju stjecati temeljna vojna znanja i vještine. Kamp se provodi na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” u Zagrebu, Ilica 256b.

7. UPIS NA FAKULTET

Nakon što kandidati za kadete-pilote uspješno završe predselekcijski kamp, ako su zadovoljili i sve akademske uvjete za upis, tijekom rujna i listopada se upisuju na izabrani Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Vukelićeva 4, 10000 Zagreb.

NAPOMENA: Važno je napomenuti da će kandidati za kadete-pilote, osim pismene provjere znanja engleskog jezika, biti upućeni i na usmenu provjeru koje se provodi prije upisa na studij, prema prijavama kandidata i o vlastitom trošku, a prema rasporedu termina koje objavljuje Fakultet.

Usmenu provjeru engleskog jezika provode profesori engleskog jezika sa Zavoda za aeronautiku koji su specijalizirani za područje radio-telefonske komunikacije. Cilj ove provjere je da se uz jezičnu kompetenciju dodatno ispitaju sposobnosti razumijevanja, kao i govorne sposobnosti kandidata.

Sve dodatne informacije se nalaze na stranicama Fakulteta prometnih znanosti ovdje: (https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/preddiplomski-studij)