Razgovor sa zapovjednikom 855. protupožarne eskadrile

Pukovnik Tomislav Vacenovski, zapovjednik 855. protupožarne eskadrile: “Ne smije se zaboraviti da je glavna snaga PP eskadrile u njezinim djelatnicima koji već 27 godina neumorno svake godine razvijaju i poboljšavaju održavanje i eksploataciju protupožarnih zrakoplova. Iskustvo i know-how – znanje koje piloti i zrakoplovni tehničari PP eskadrile imaju, razvijaju i prenose dalje neprocjenjivo je te ujedno i glavni nositelj rezultata koje Eskadrila postiže već godinama u borbi protiv požara…”

Protupožarna eskadrila djeluje u 93. krilu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku i udarna je snaga u zaštiti od požara. Uz veliko iskustvo u gašenju požara na domaćem terenu, posebice priobalju i otocima, ima i sposobnosti pružanja pomoći u gašenju požara u drugim zemljama, što je dosad nerijetko i činila. Uoči ovogodišnje PP sezone, a i u prigodi 27. obljetnice koju obilježavaju sredinom travnja, razgovarali smo s njezinim zapovjednikom pukovnikom Tomislavom Vacenovskim koji ističe kako su oni zapravo tijekom cijele godine u pripravnosti, a u svega 30-ak minuta od primitka signala za polijetanje već su aktivni na požarištu.

Kako i s kojim je snagama 855. PP eskadrila pripremljena za udarni dio ovogodišnje PP sezone?
Kao i svake godine, odmah nakon završetka glavnog napora protupožarne sezone u 2020. godini, provedene su analize i na temelju njih donesene mjere i planovi kako bi sustav protupožarne zaštite u RH bio u potpunosti spreman za ljetne izazove u 2021. godini. Dinamika godišnjih pregleda aviona, koji se provode u suradnji sa ZTC-om, prati potrebe trenutačne faze protupožarne sezone te će za glavni napor biti spreman dovoljan broj protupožarnih aviona i helikoptera.Veličina i sastav flote zadovoljava potrebe RH tako da na požare različitih karakteristika možemo odgovoriti kombinacijom velikih i malih amfibijskih vodonosaca te s taktičkim paketima prema broju i tipu zrakoplova koji omogućuju brzo lokaliziranje i gašenje požara kao i nužno potrebno optimiziranje troškova gašenja.

Međutim, kad razmatramo snagu 855. protupožarne eskadrile, vjerojatno prvo što razmatramo jest broj, kvaliteta i sposobnost protupožarnih zrakoplova kojima upravljaju piloti. No, ne smije se zaboraviti da je glavna snaga PP eskadrile u njezinim djelatnicima koji već 27 godina neumorno svake godine razvijaju i poboljšavaju održavanje i eksploataciju protupožarnih zrakoplova. Iskustvo i know-how – znanje koje piloti i zrakoplovni tehničari PP eskadrile nose u sebi, razvijaju i prenose dalje neprocjenjivo je te ujedno i glavni nositelj rezultata koje Eskadrila postiže već godinama u borbi protiv požara. Ti rezultati nisu samo brojevi u tablicama nego su prepoznati i u zahvalama građana RH i šire.

Je li ove godine pandemija koronavirusa utjecala na dinamiku i provedbu nekih zacrtanih planova i hoće li to utjecati na glavnu zadaću Eskadrile kad počne sezona požara?

Kao što je pandemija COVID-19 utjecala na sva područja naših života, tako je u određenoj mjeri utjecala i na procese u PP eskadrili, no zbog poduzetih mjera na razini OSRH, pandemija ne bi trebala imati utjecaja na dinamiku provedbe planova i pripremu protupožarnih snaga za protupožarnu sezonu 2021. Mjere zaštite u PP eskadrili pojačane su od osobne higijene, dezinfekcije prostorija, obveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru te održavanja distance, pa do rada u timovima u početku u dvotjednim, a poslije u jednotjednim intervalima. Rad u timovima i na razini je posada jer je nošenje maske u avionu sigurnosni rizik. Mjere se postrožuju ili popuštaju u skladu sa smjernicama nadređenih. Jedna od smjernica jest i da su pripadnici PP eskadrile prioritet za cijepljenje u OSRH tako da je cijepljenje, na dobrovoljnoj bazi, već počelo u skladu s raspoloživosti cjepiva.

Analiza višegodišnjih PP sezona pokazuje određene promjene u dinamici pojavljivanja požara. Kakva je procjena ovogodišnje protupožarne sezone?

Višegodišnja statistika pokazuje da u godini postoje dva požarna maksimuma, proljetni tijekom ožujka i travnja te ljetni tijekom srpnja i kolovoza. U zadnje tri godine, tijekom ljetnog maksimuma zabilježen je ispodprosječni angažman na zadaćama gašenja požara, što se može donekle pripisati meteorološkim uvjetima kiše i slabijeg vjetra. Međutim, ispodprosječnom angažmanu za 2020. godinu mora se pridodati i smanjeni utjecaj ljudskog faktora kao uzroka požara, najviše zbog manjeg broja gostiju na Jadranskoj obali tijekom turističke sezone. Zanimljivo je primijetiti da je u 2020. godini zabilježen rekordan broj požara u proljetnom razdoblju, tijekom pojačanih poljoprivrednih aktivnosti te da je to prva godina u kojoj je PP eskadrila izvršila manje naleta na zadaćama gašenja požara ljeti nego u proljeće. Kakva će biti protupožarna sezona 2021. vrlo je teško prognozirati. Ovisit će prije svega o meteorološkim prilikama, posebno o pojavnosti dužih sušnih razdoblja, toplinskih udara, grmljavinskih aktivnosti i jačini vjetra. No, na kraju, u podlozi nastanka najvećeg broja požara na otvorenom prostoru glavni je razlog i dalje ljudski faktor.

Iako protupožarna sezona za 855. eskadrilu traje cijelu godinu, ima faza tijekom kojih je ona angažirana u većem ili manjem intenzitetu… Kakva je trenutačno situacija u pogledu vašeg angažmana na terenu?

Protupožarne su snage tijekom cijele godine u pripravnosti za polijetanje unutar 30 minuta od primitka signala za polijetanje za gašenje požara. Kroz faze protupožarne sezone u godini, mijenja se jedino veličina snaga, odnosno broj aviona i posada koje se nalaze u pripravnosti, a koja se određuje u odnosu na stupanj opasnosti od pojave požara otvorenog prostora. Do kraja ožujka 2021., Eskadrila je bila angažirana na 15 zadaća gašenja požara, odradila je nalet od 35:50 sati i odbacila je 792 tona vode na požarišta.

Trenutačni angažman prosječan je za prvi dio godine i ponajprije ovisi o količini padalina, temperaturama i tempu obnovi prirode, koja se događa najčešće tijekom travnja, pa je svibanj poslovično mjesec u kojem su PP zrakoplovi najmanje opterećeni na zadaćama gašenja požara.

Od prošle godine novina u radu Eskadrile je live stream gašenja požara iz aviona koje se šalju prema Situacijskom operativnom središtu u Divuljama. Koliko to prema dosadašnjim iskustvima pridonosi brzini i kvaliteti odluka u gašenju požara i uopće djelovanju na požarištima?

Od ljeta 2019. godine piloti protupožarnih zrakoplova, preko EFB (Electronic Fly Bag) uređaja, u Situacijsko operativno središte šalju statične slike požara. Na temelju jedne ili više slika požara mogu se odrediti snage koje će se uputiti na gašenje, može se pratiti tempo gašenja i po potrebi na vrijeme upućivati zrakoplove na požare većeg prioriteta. Statična slika pokazala se kao vrijedan alat u procesu donošenja odluka te je pridonijela da sve razine zapovijedanja poboljšaju tzv. situational awareness, odnosno uvid u situaciju na požarištu. U 2020. godini testno je isprobano i slanje live streama gašenja požara iz aviona CL-415. Sveobuhvatnom analizom svih dionika Situacijskog središta potrebno je utvrditi dobrobiti koje live stream pruža u procesu donošenja odluke te će se na temelju tih zaključaka, u suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, odlučiti o obimu daljnjeg razvoja sustava. Svakako, svaka informacija, pogotovo vizualna, upotpunjuje zajedničku operativnu sliku u Situacijskom zapovjedništvu i u nekoj mjeri optimizira proces donošenja odluka.

Izvan udarnog dijela sezone fokus je na obuci novog osoblja i trenaži postojećeg. Kakva je situacija trenutačno u obuci kopilota i kapetana na PP avionima te tehničkog osoblja u njihovu održavanju te pripremljenosti tehnike?

Izvan udarnog dijela sezone uz namjenske zadaće gašenja požara potrebno je održavati i usavršavati vještine i znanja postojećih i osposobljavati nove djelatnike. Prioritet za osposobljavanje novi su kapetani na avionu CL-415 i piloti na avionu AT-802 Fire Boss. U ovu smo godinu ušli sa završenom obukom jednog novog kapetana na CL-415, a trenutačno na CL-415 obučavamo dva pilota za dužnost kopilota, dva pilota za zvanje kapetana, jednog kapetana za nastavnika letenja i jednog kapetana za probnog pilota. Na avionu AT-802 FB obučavamo dva pilota za rad na požaru. U zadnje je tri godine PP eskadrila primila 18 novih djelatnika zrakoplovno-tehničke struke, čime se nastavlja godišnji trend rasta izvršitelja u opsluživanju i održavanju protupožarnih aviona tijekom glavnog protupožarnog napora.

Dosad ste bili značajno angažirani s PP snagama u pomoći drugim zemljama koje su je zatražile što potvrđuje naše visoke potencijale i spremnost brzog angažiranja snaga i izvan naših granica.

Od 2007. godine do danas PP eskadrila imala je 21 međunarodni angažman od čega su 19 humanitarnih gašenja požara i dvije međunarodne protupožarne vježbe. Zemlje tražiteljice pomoći do sada bile su Bosna i Hercegovina, Izrael, Grčka, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Italija, Francuska i Portugal. Iskustvo koje je PP eskadrila stekla provučeno je kroz ukupni nalet od 1220 letova i 459:25 sati te oko 7000 tona vode izbačenih na teritorijima drugih zemalja. No iskustvo ne uključuje samo letenje i suradnju s drugim operaterima nego i realizaciju svega što je potrebno pripremiti kako bi se sigurno i sa što manje frikcije odvijala zadaća i ”u zraku“ i ”na zemlji“, od trenutka napuštanja RH do trenutka povratka na matični aerodrom. Posljedično iz svake se misije Eskadrila vratila spremnija zbog provedenih analiza, usporedbe s drugim operaterima koji koriste identične ili srodne protupožarne avione i konstantnog rada na poboljšanjima proisteklih iz naučenih lekcija.

Od 2019. godine 855. protupožarna eskadrila sudjeluje i s dvama protupožarnim avionima Canadair CL-415 u europskom sustavu za obranu od prirodnih katastrofa – rescEU. Na koji način hrvatske PP snage sudjeluju u tome i kakva su iskustva i angažman do sada?

Angažman Eskadrile u sustavu rescEU traje od 15. lipnja do 31. listopada. U tom razdoblju svakodnevno smo angažirani s dvama avionima CL-415 i 16 djelatnika, odnosno s dvjema posadama po avionu. U sustavu rescEU postoje tri modela angažiranja:

  • Rapid Intervention – polijetanje u roku tri sata otkad zemlja tražiteljica pomoći prihvati ponudu mogućeg angažmana hrvatskih protupožarnih zrakoplova. Posade djeluju na požarištima unutar 150 Nm od najbližeg aerodroma u RH te se na kraju dana avionima vraćaju u RH.
  • Detachment – uključuje polijetanje unutar 24 sata od prihvaćanja ponude za angažmanom u stranoj zemlji. Tražiteljica pomoći zemlja je pogođena požarima i nema dovoljno nacionalnih kapaciteta kvalitetno odgovoriti na njih.
  • Repositionig – uključuje polijetanje unutar 24 sata od prihvaćanja ponude i odlazak u zemlju koja u idućem razdoblju predviđa veliko opterećenje u gašenju požara. Zbog velike opasnosti od pojave požara, u zemlji tražiteljici pomoći, međunarodne se snage repozicioniraju i stavljaju u stanje pripravnosti kako bi što brže odgovorile na pojavu požara.

Do sada hrvatski protupožarni zrakoplovni modul još nije bio angažiran kroz sustav rescEU jer su zadnje dvije godine zemlje na Mediteranu bile ispodprosječno zahvaćene požarima otvorenih prostora. Međutim, tijekom 2019. godine, hrvatski protupožarni zrakoplovi bili su u nekoliko navrata u stanju visoke pripravnosti za polijetanje na međunarodnu zadaću gašenja požara, kao odgovor na krizu u Grčkoj, Švedskoj i Libanonu, što je podrazumijevalo provedbu sveobuhvatne pripreme zrakoplova i posada za neposredan odlazak na zadaću.

Koliko angažman Eskadrile u obrani od požara pridonosi ukupnim snagama sustava domovinske sigurnosti?   

Sustav domovinske sigurnosti donosi okvir u kojem se resursi različitih sastavnica upotrebljavaju da bi se smanjili negativni utjecaji mogućih kriza. U sustavu se nalaze odgovarajući resursi MUP-a, MORH-a, Civilne zaštite i drugi. On odgovara na sve vrste mogućih kriza koje ugrožavaju nacionalnu sigurnost, od potresa, poplava, požara i drugih, pa je bespredmetno vagati koliki je doprinos PP eskadrile u sustavu. Primjerice, u krizama koje uključuju poplave ili potrese, doprinos PP eskadrile vrlo je ograničen te može uključivati, kad se u obzir uzme velika opterećenost ostalih državnih resursa, eventualno zadaće transporta ljudi i dobara. S druge strane, u situacijama velike pogođenosti države požarima otvorenih prostora, pogotovo u vrijeme turističke sezone, PP eskadrila daje nemjerljive materijalno-ljudske resurse sustavu domovinske sigurnosti. Međutim požari otvorenog prostora većinom se ne mogu u potpunosti ugasiti samo zrakoplovima nego je potreban vezani napor zračnih i zemaljskih snaga, te ponekad i policije, lučke kapetanije i mornarice. Tek zajedničkim djelovanjem svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti moguće je proizvesti sinergijske efekte koji dovode do brzog i učinkovitog gašenja požara otvorenih prostora, a time i zašite građana i imovine RH.

Razgovarala: HV/Vesna Pintarić

Foto: HV/Tomislav Brandt