MORH raspisao natječaj za prijam u kadetsku službu kandidata za vojne pilote

Rok za podnošenje prijava je 5. travnja 2024. godine.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak, 26. siječnja 2024. godine javni natječaj za prijam u kadetsku službu na prijediplomski sveučilišni studij Aeronautika, modul vojni pilot koji je službeno objavljen OVDJE.
U akademskoj godini 2024./2025. u status kadetkinja/kadeta-vojnih pilota bit će primljeno do 20 kandidatkinja i kandidata upisanih na prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Aeronautike, modul vojni pilot na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za podnošenje prijava je 5. travnja 2024. godine.

Kandidatkinje i kandidati se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu www.postani-student.hr i Ministarstvu obrane Republike Hrvatske klikom na: PRIHVATI IZAZOV ili pisano (osobno ili poštom) na adresu: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb.

Uvjete koje kandidatkinje i kandidati moraju ispuniti kao i popis potrebnih dokumenata za pravilnu prijavu možete pronaći na našoj web stranici u kategoriji POSTANI VOJNI PILOT.

Još jednom naglašavamo da se svi novi kandidatkinje i kandidati, učenici 4. razreda i stariji, s najviše navršenih 22 godine, ali i stipendisti-vojni piloti koji su prošle godine uspješno završili selekcijsko letenje u vojarni “Pukovnik Mirko Vukušić”, moraju:

  1. prijaviti na www.postani-student.hr gdje obavezno moraju izabrati studij Aeronautike, modul vojni pilot na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i
  2. prijaviti na natječaj Ministarstva obrane preko mrežne stranice vojnipilot.hr ispunjavanjem navedene elektroničke prijave ILI osobno ILI poštom te priložiti potrebnu dokumentaciju: presliku osobne iskaznice, presliku rodnog lista i presliku uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (https://gov.hr/hr/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak/468) u sljedećim formatima: .jpg, .jpeg, .png, .pdf. Elektroničku prijavu možete obaviti s bilo kojeg elektroničkog uređaja (mobitela, tableta, laptopa ili računala). Ako se prijavljujete osobno ili poštom, pisana prijava uz navedene dokumente mora sadržavati i zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona ili mobitela.

Svi prijavljeni kandidatkinje i kandidati bit će obaviješteni elektroničkom poštom na adresu koji su naveli u prijavi o točnom vremenu i lokaciji održavanja prvih psihologijskih testiranja, preliminarnog zdravstvenog pregleda te provjere tjelesne spremnosti kao i daljnje informacije o provedbi odabirnog postupka.

U odabirnom postupku kandidatkinje i kandidati moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete te posebno vrednovanje na selekcijskom letenju kandidata za vojne pilote, u trajanju od 5 tjedana, tijekom srpnja i kolovoza 2024. godine s iznimkom što stipendisti-vojni piloti ne moraju ponovo prolaziti selekcijsko letenje.

Svi kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka Ministarstva obrane, rangiraju se na listi kandidatkinja i kandidata za odabrani studijski program u skladu s bodovima ostvarenim na ispitima državne mature i uspjehu u srednjoj školi unutar upisne kvote.

U kadetsku službu primaju se kandidatkinje i kandidati koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i steknu pravo upisa na sveučilišni prijediplomski studij Aeronautika, modul vojni pilot.

Prije potpisivanja ugovora o kadetskoj službi Ministarstvo obrane provjerit će po službenoj dužnosti nepostojanje zapreka za prijam u službu u Oružane snage iz čl. 35. stavka 1. alineje 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Upise na sveučilišni studij iz ovog natječaja kandidatkinje i kandidati provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu, a u skladu s obavijestima objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva obrane i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidatkinje i kandidati koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz ovog natječaja, krajem kolovoza 2024. godine bit će pozvani na pripremni kamp koji će se provesti tijekom rujna 2024.

Tijekom školovanja kadetkinje i kadeti ostvaruju prava propisana Pravilnikom o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju („Narodne novine“, br. 50/23).

Nakon uspješno završenog sveučilišnog prijediplomskog studija Aeronautika , modul vojni pilot (6 semestara) na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, kadetkinje i kandidati upisuju sveučilišni diplomski studij Aeronautika, modul vojni pilot (4 semestra) na Fakultetu prometnih znanosti u koji je uključena temeljna časnička izobrazba i letačka obuka u Središtu za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva “Rudolf Perešin”, Zemunik Donji.

Nakon uspješno završenog sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija kadetkinje i kadeti bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, stimulativni sustav profesionalnog razvoja i mogućnost sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.

Dodatne obavijesti kandidatkinje i kandidati mogu dobiti na telefon 01/3784-812 i 01/3784-814 (Središnjica za upravljanje osobljem o pitanjima za sve faze odabirnog postupka do selekcijskog letenja), 01/238-0202 (referada Fakulteta prometnih znanosti o pitanjima za upis na Fakultet) te 01/4861-024 (Odnosi s javnošću Hrvatskog ratnog zrakoplovstva o pitanjima u vezi selekcijskog letenja) svaki radni dan u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, elektroničkom poštom na vojnipilot@morh.hr ili putem službenih profila na društvenim mrežama vojnipilot.hr (Facebook i Instagram) te u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane Ministarstva obrane.