395. eskadrila transportnih helikoptera

Povjesnica 395. eskadrile transportnih helikoptera

395. eskadrila transportnih helikoptera je smještena u vojarni “Knez Trpimir”, u Divuljama kraj Trogira gdje pripadnici provode većinu svog radnog vremena uz mogućnost kraćih dislokacija ovisno o zadaćama. Temeljna zadaća ove eskadrile je pružanje zračne potpore u brojnim djelovanjima ostalim granama Oružanih snaga Republike Hrvatske iz čega proizlaze zadaće i aktivnosti kao što su prijevoz tereta, ljudi i ranjenika, izviđanje, zaštita i potpora postrojbi pri bojnim djelovanjima iz zraka, obrana od napada sa zemlje, osiguranje veza te navigacijsko i meteorološko osiguranje. Pripadnici eskadrile aktivno sudjeluju i u međunarodnim operacijama potpore miru u okviru NATO-a. Pored redovitih zadaća u mirnodopskim uvjetima tijekom proteklih godina postrojba intenzivno sudjeluje i u protupožarnoj zaštiti, provodi hitni zračni medicinski prijevoz te službu traganja i spašavanja na moru i kopnu. Organizacija radnog vremena u eskadrili je vrlo dinamična, podređena različitim i zanimljivim zahtjevima službe i zadaća.

Korijeni ove eskadrile polaze još iz listopada 1990. godine kada se skupina zrakoplovaca, pilota i padobranaca „Aerokluba Split i Sinj“ stavlja na raspolaganje domovini osnivajući Samostalni zrakoplovni vod. Ustrojem Zbora narodne garde (ZNG) i 4. brigade ZNG, Samostalni zrakoplovni vod se 1. lipnja 1991. godine uključuje i ustrojbeno u sastav 4. brigade ZNG. Letjeli su na avionu „Utva-75“, a prve akcije u kojima su sudjelovali na samom početku domovinskog rata su akcija Male Bare kod Ploča i akcije na Šolti. Nažalost, u jednoj takvoj letačkoj zadaći Samostalni zrakoplovni vod je izgubio pet života i jedan avion „An-2“. Kroz kolovoz i rujan 1991. godine u Samostalni zrakoplovni vod pristupaju bivši pripadnici JNA koji su odlučili pomoći kolegama u obrani domovine.

Dana 6. studenog  iste godine formira se Mješovita zrakoplovna eskadrila (MZE). Upravo MZE ulazi u vojarnu kod Divulja 22. prosinca te već 1. srpnja 1992. godine sudjeluje u pripremi prvog bojevog leta aviona MiG-21 na Južnom bojištu. Nakon toga počinje i preobuka letača za helikoptere Mi-8 MTV-1, a usavršavanje u letenju se nastavlja u akciji „Maslenica“. Slijedi akcija zračne konjice na Velebitu i izvlačenje ranjenika na područjima djelovanja 4. brigade ZNG. Krajem travnja 1993. godine otvara se novi humanitarni koridor Divulje – Srednja Bosna pod odobrenjem i nadzorom Ujedinjenih naroda. U ovom koridoru spas je našlo oko 2000 ranjenika te 2500 žena i djece.

Tijekom kolovoza 1993. godine od postrojbi MZE i SZO se formira 95. Zrakoplovna baza. Nova postrojba sudjeluje u pripremi i izvođenju združenih vježbi „Bandira-94“ i „Posejdon-94“ te akcijama „Zima-94“, „Skok-1“ i „Skok-2“ gdje je preveženo preko 200 kontejnera i kućica, opreme i građe, vojnika i logistike na vrhove Dinare. Uslijedile su završne operacije “Južni potez”, “Maestral”,”Ljeto 95“ i „Oluja“.

Do kraja 1995. godine, ukupno je prevezeno skoro 5000 ranjenika i bolesnika. Tadašnja eskadrila transportnih helikoptera je u tom istom periodu, pored navedenih zadaća, imala 350 medicinskih intervencija u kojima su prevezli 372 bolesnika s naših udaljenih otoka i na taj način spasili mnoge živote naših otočana.

Istovremeno, eskadrila je provodila i protupožarno djelovanje, prijevoz vatrogasaca i gašenje požara, traganje i spašavanje na moru kao i pomaganje u prenošenju unutarnjeg i vanjskog tereta pri obnavljanju infrastrukture na oslobođenom području i izvan njega. Obnovljeno je i mnoštvo porušenih i sakralnih objekata na području Like i Dalmacije, prenošenjem raznog građevnog materijala i prevoženjem ljudi.

2008. godine Hrvatsko ratno zrakoplovstvo primjenjuje preustroj te umjesto pet manjih ustrojava dvije velike zrakoplovne baze sa letjelištima u Puli, Lučkom i Divuljama. Tako letjelište u Divuljama ulazi u sastav tadašnje 93. zrakoplovne baze te se koristi za potrebe tadašnje Eskadrile transportnih helikoptera. Krajem 2019. godine, prilagodbom novog ustroja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, eskadrila mijenja naziv u “395. eskadrilu transportnih helikoptera” zadržavajući svoju lokaciju, identitet i zadaće.

Osim navedenog, 395. ETH je aktivno sudjelovala u NATO operacijama International Security Assistance Force, Resolute Support Mission Afganistan i Kosovo Force (KFOR).

395. eskadrila transportnih helikoptera se danas može pohvaliti i brojnim civilnim i nacionalnim nagradama za uspješna medicinska prevoženja, akcije traganja i spašavanja, transport te gašenja požara.

Zbog njihovih brojnih životno važnih zadaća prevoženja ljudi, ranjenika i bolesnika te prenošenja unutarnjeg i vanjskog tereta, južni dio Republike Hrvatske počeo je ovu eskadrilu zvati „Tovari“. Tovar (magarac) nije samo tvrdoglava domaća životnjinja, nego je za je za kulturni i povijesni identitet Dalmacije od velike važnosti. Vrlo je plemenita, poslušna, izdržljiva i pametna životinja. Tovar je i biblijska „sveta životinja“, a nazivali su ga domaćim blagom. Simbolizira žilavost i neuništivost Dalmacije i života u njoj. Snažan simbol upravo ove živonje i njegove veličine najbolje predstavlja 395. eskadrilu transportnih helikoptera, zbog čega pripadnici ove eskadrile ponosno nose ime „Tovari“ zbog čega na njihovoj oznaci eskadrile možete pronaći i motiv tovara.

Biti dio ove male obitelji daje poseban osjećaj sloge i ponosa, a pogotovo nakon svake uspješne misije i spašenog života.