395. eskadrila transportnih helikoptera

Povjesnica 395. eskadrile transportnih helikoptera

395. eskadrila transportnih helikoptera je smještena u vojarni “Knez Trpimir”, u Divuljama kraj Trogira i tu se provodi većina radnog vremena uz mogućnost kraćih dislokacija. Pripadnici eskadrile aktivno sudjeluju u međunarodnim operacijama potpore miru u okviru NATO-a. Organizacija radnog vremena u eskadrili je složena i vrlo dinamična, podređena zahtjevima službe i zadaća.

Eskadrila danas živi na temeljima nekadašnje 95. zrakoplovne baze Split, odnosno postrojbe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa sjedištem u Divuljama pokraj Trogira, a osnovane davne 1993. godine.

2008. godine Hrvatsko ratno zrakoplovstvo primjenjuje preustroj te umjesto pet manjih ustrojava dvije velike zrakoplovne baze sa letjelištima u Puli, Lučkom i Divuljama. Tako letjelište u Divuljama ulazi u sastav tadašnje 93. zrakoplovne baze, a sadašnjeg 93. krila te se koristi se za potrebe tadašnje Eskadrile transportnih helikoptera, a sadašnje 395. eskadrile transportnih helikoptera.

Temeljna zadaća ove eskadrile je pružanje zračne potpore u brojnim djelovanjima ostalim granama Oružanih snaga Republike Hrvatske (OS RH) iz čega proizlaze zadaće i aktivnosti kao što su transport tereta, ljudi i ranjenika, izviđanje, zaštita i potpora postrojbi pri bojnim djelovanjima iz zraka i obrana od napada sa zemlje, osiguranje veza te navigacijsko i meteorološko osiguranje.

Ratni put ove postrojbe je učinkovit i ogleda se sudjelovanjem u gotovo svim borbenim akcijama postrojbi OS RH u području djelovanja kao što su: Oslobađanje Dubrovnika kada je izvršen i prvi borbeni let s dva MiG-21 iz Divulja, operacije Maslenica, Zima ’94., Skok-1, Skok-2, Ljeto 95, Oluja i Južni potez.

Izvršeno je niz vježbi i uvježbavanja raznih postrojbi OS RH i gardijskih brigada u desantiranju i spašavanju ranjenika.

Tijekom 1993. i do sredine 1994. godine izvršeno je i na stotine humanitarnih i medicinskih letova za Srednju Bosnu, a izravno uz dopuštenje i kontrolu UN-a i postrojbi SFOR-a, kada je prevezeno preko 2000 ranjenika, bolesnika i izbjeglica, uglavnom žena i djece, u splitsku bolnicu. Do kraja 1995. godine, ukupno je prevezeno skoro 5000 ranjenika i bolesnika. Tadašnja eskadrila transportnih helikoptera je do kraja 1995. godine pored svih ostalih zadaća imala 350 medicinskih intervencija i prevezli su 372 bolesnika s naših udaljenih otoka i na taj način spasili mnoge živote naših otočana.

Istovremeno, ova eskadrila je provodila i protupožarno djelovanje, prijevoz vatrogasaca i gašenje požara, traganje i spašavanje na moru kao i pomaganje u prenošenju vanjskog i unutarnjeg tereta pri obnavljanju infrastrukture na oslobođenom području i izvan njega. Obnovljeno je i mnoštvo porušenih i sakralnih objekata na području Like i Dalmacije, prenošenjem raznog građevnog materijala i prevoženjem ljudi.

395. eskadrila transportnih helikoptera se danas može pohvaliti i brojnim civilnim i nacionalnim nagradama za uspješna medicinska prevoženja, akcije traganja i spašavanja, transport te gašenja požara.

Biti dio ove male obitelji daje poseban osjećaj sloge i ponosa, a pogotovo nakon svake uspješne misije i spašenog života.

 

Kroz povijest pripadnici 395. ETH nazivaju se i ˝TOVARI˝. Tovar (magarac) je od velike važnosti za kulturni i povijesni identitet Dalmacije. Tovar je plemenita, poslušna, izdržljiva i pametna životinja. Tovar je biblijska ˝sveta životinja˝ i nazivali su ga  domaćim blagom. Tovar simbolizira žilavost i neuništivost Dalmacije i života u njoj. Snažan simbol TOVARA i njegove veličine najbolje predstavlja 395. Eskadrila Transportnih Helikoptera. Pripadnici 395. ETH sa ponosom nose ime ˝TOVARI˝.