MORH raspisao natječaj za prijam kandidata za vojne pilote

Natječaj za kandidate s tržišta rada je otvoren do 5. svibnja 2023. godine

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak 21. travnja 2023. javni natječaj za prijam 10 kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice – vojne pilote. Kandidat treba imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij bilo kojeg usmjerenja.

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. Zakona o službi u Oružanim snagama RH te ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati koji do kraja 2023. navršavaju najviše 27 godina života.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja bit će upućeni na dragovoljno vojno osposobljavanje. Prije upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje, kandidati trebaju prethodno uspješno završiti pripremno osposobljavanje (selekcijsko letenje) tijekom mjeseca srpnja 2023.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • presliku diplome (dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja),
  • potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
  • preslika domovnice ili osobne iskaznice (dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci (https://gov.hr/hr/uvjerenje-da-se-ne-vodi-kazneni-postupak/468).

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak. Po uspješnom okončanju dragovoljnog vojnog osposobljavanja odabrani kandidati za časnike vojne pilote će biti upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu. Nakon završetka časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, dodijeljen će im biti prvi časnički čin i bit će raspoređeni na časničku dužnost.

Mjesto osposobljavanja i mjesto službe je Republika Hrvatska.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u Središnjicu za upravljanje osobljem, Ilica 256 b, Zagreb. Dodatne obavijesti kandidati mogu dobiti na tel: 01/3784-636.

Više informacija o natječaju možete pronaći na OVDJE.