Angažman HRZ-a u prvoj polovici 2021. godine

U prvoj polovici 2021. godine provedene su 352 hitne medicinske intervencije, služba traganja i spašavanja angažirana je devet puta, a 855. protupožarna eskadrila je sudjelovala u gašenju 28 požara

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo je u prvoj polovici 2021. godine provelo ukupno 352 helikopterske medicinske intervencije, služba traganja i spašavanja angažirana je devet puta, a 855. protupožarna eskadrila je sudjelovala u gašenju 28 požara.

Od ukupno 352 medicinske intervencije, 152 puta su angažirane dežurne posade 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. krila HRZ-a, a 200 intervencija je provela 395. eskadrila transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a. Pri tome je hitna zračna medicinska pomoć pružena 399 pacijenata pacijenta s 34 osobe u pratnji, a ostvareno je oko 421 sat naleta.

Također, služba traganja i spašavanja u prvoj polovici ove godine aktivirana je devet puta. Tako su dežurne letačke posade 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a helikopterom Mi-8 MTV1 ostvarile oko 15 sati naleta u 52 izvršena leta, pri čemu su prevezle 40 pripadnika HGSS-a i spasile sedam osoba.

Dežurne posade 855. protupožarne eskadrile 93. krila HRZ-a avionima Canadair CL-415 i Air Tractor AT-802 AFB su, zaključno s 3. srpnjom, bile angažirane na 28 požara u šest županija: U Primorsko-goranskoj na dva požarišta, u Zadarskoj na šest požarišta, u Šibensko-kninskoj na deset požarišta, u Splitsko-dalmatinskoj na sedam požarišta, u Istarskoj na jednom požarištu te u Dubrovačko-neretvanskoj na dva požarišta. Ukupno je u akcijama gašenja požara ostvareno oko 80 sati naleta, pri čemu je izbačeno 3076 tona vode.